Účelnost v každém detailu
Výběr ze širokého sortimentu
Dlouholeté zkušenosti a využítí moderních technologií
Naše zkušenosti - vaše výhoda!!

Optimální odizolování Vašeho schodiště

Vždy v klidu

Na odizolování kročejového hluku schodiště od ostatních konstrukcí klademe u všech typů schodišt velký důraz.Všechna schodiště splňují stavební předpisy a normy (při splnění ostatních stavebně-fyzikálních faktorů). 

Zdvojená ochrana proti hluku

Již při konstrukci schodiště kladou naši technici důraz na to, aby bylo riziko přenosu kročejového hluku minimalizováno. K tomu přispívá použití vhodných kotvících metod tak, aby nedocházelo ke vzniku zvukových mostů. Samozřejmostí je používání certifikovaných tlumících podložek.

Farbe Standard= Díly z elastomeru (na všech styčných plochách)

Všechna schodiště plní:

  • požadavky na odizolování kročejového hluku podle  DIN 4109 (Hluk v pozemním stavitelství)
  • doporučení na zvýšenou ochranu před hlukem dle přílohy č. 2
  • požadavky dle směrnice VDI č. 4100 (VDI = německá obdoba ČKAIT)

Vícečetná ochrana proti hluku Stadler+

Více než 40-letá zkušenost s výrobou schodišť nás opravňuje k tomu, že se můžeme prohlásit za odborníky na řešení kročejového hluku. Poradíme Vám optimální řešení s ohledem k podmínkám na Vaší stavbě. 

Náším systémem Stadler+ docílíme nejvyššího "odhlučnění" vašeho schodiště. Systém se skládá z:

  • konstrukčního řešení schodiště
  • použití tlumících prvků ze sylomeru a přírodního kaučuku.

Farbe Sylomer= Sylomer
Farbe Elastomerformteile= Elastomerové díly
Farbe Naturkautschuk= Přírodní kaučuk

Vše začíná v konstrukční kanceláři

Již při konstrukci  ocelového nebo  dřevěného schodiště je nutno minimalizovat hlukové mosty:

  • Čím méně kotevních míst, tím menší přenos hluku.
  • Sériové tlumící prvky mezi schodnicí a stupněm.
  • Sériové tlumící prvky v kotevních místech do stěny

Tato opatření minimalizují přenos hluku do okolních konstrukcí.

Schody Stadler - Váš partner při řešení kročejového hluku

Konatktujte nás na telefonu: 800 555 556 nebo vyplňte náš  odpovědní formulář.